Direct naar de content
icon search white
Proces & Services

Zaaksysteem

Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid een moderne dienstverlener is, die de juiste dingen doet richting haar klanten. Producten en diensten moeten hierbij op een kwalitatief hoog niveau en binnen gestelde termijnen geleverd worden. De gemeentelijke bedrijfsvoering ziet zich hierbij steeds vaker ondersteund door toepassing van de principes van ‘Zaakgericht werken’. Digitalisering van werkprocessen en documenten draagt bij aan een efficiënte bedrijfsvoering en het terugdringen van papieren werkstromen.

 

‘Producten ontwikkelen die het verschil maken, zowel voor de medewerker van de gemeente als voor de burger.’

Jouke Schrover, Managing Director Proces & Services
Jouke Schrover