Direct naar de content
icon search white
Dienstverleningsplan

AVG dataminimalisatie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) treedt 25 Mei 2018 in werking. Een van de pijlers van de AVG is dataminimalisatie. Dataminimalisatie is bij het verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens verzamelen dan nodig is om het doel waarvoor ze gebruikt te bereiken.

In verschillende zaaktypen kan dit de kwestie zijn bij je huidige inrichting. Wij gaan samen met jullie Functionaris Gegevensbescherming (FG) de inventarisatie maken op basis waarvan de dataminimalisatie kan worden gedaan. We gaan hier samen op zoek naar de persoonsgegevens die worden verwerkt in iZaaksuite, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke grondslag hierbij hanteert wordt.

Deel via: