Direct naar de content
icon search white
Zie je door de BIG, AVG en ENSIA het bos niet meer? Wij hebben de oplossing!

Wij ontzorgen jou met onze Security & Health Check

8 augustus 2017
shutterstock_95662684.jpg (1)
Privacy & Security 100% BIG compliant
Weinig investering 0 risico
Security & Health check 4 oplossingen op maat

Jouw gemeente is verantwoordelijk voor veel privacy gevoelige data. Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met de informatie en gegevens van burgers, bedrijven en ketenpartners voor gemeenten van groot belang. Uitval van computers of telecommunicatiesystemen, het in ongerede raken van gegevensbestanden of het door onbevoegden kennisnemen dan wel manipuleren van bepaalde gegevens kan ernstige gevolgen hebben voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het primaire proces.

Concrete technische maatregelen opstellen

Gemeente Waalwijk BIG compliant

Gemeente Waalwijk heeft de Security & Health check gedaan. Deze dienst helpt gemeenten om de stap te zetten naar concrete technische maatregelen voor kritische informatiesystemen waar persoonsgegevens in staan. Gemeente Waalwijk is een pilot gemeente omdat PinkRoccade met hun kennis en ervaring als beste in staat is om de platformen met hun applicaties kritisch te scannen. “Hier hebben we echt iets aan” zegt Marc Beckers, FG/CISO bij gemeente Waalwijk.

Aan de slag

Hoe pakken we dit aan?

BIG vertalen naar concrete maatregelen voor jouw gemeente

Concretisering

Met de 'Security & Health check' wordt jouw BIG compliancy getoetst

Risico's afdekken

Rapport met technische en organisatorische maatregelen

Dienst op maat

Inzicht in risico's

Voldoen aan alle privacy eisen

Gemeente Waalwijk krijgt inzicht in de risico’s die zij lopen . Door middel van een adviesrapport is duidelijk welke actiepunten moeten worden ondernomen.

Marc Beckers, FG/CISO bij gemeente Waalwijk

‘De informatiebeveiliger (CISO) heeft hiermee een houvast om te zien wat de status is van de veiligheid van applicaties. Ook is het is voor de verantwoordelijke leidinggevende interessant om te zien of hij levert wat hij zou moeten leveren. Applicatiebeheerders kunnen met deze dienst zien op welke manier zij hun werk beter kunnen doen in het kader van de BIG-eisen.’

Een gemeente kan hiermee zien of alle eisen van privacy aspecten kunnen worden aangetoond indien nodig. Bij de maatregelen die wij hebben opgesteld staat een juiste balans tussen beveiliging en gebruiksvriendelijkheid centraal.

Wil je net als gemeente Waalwijk inzicht?

Vul hier je gegevens in en we sturen je een offerte met alle informatie.

Deel via:

Wil je meer weten?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.

De volledige klantcase bekijken?

Download document (4MB)

Financiën & Services | Efficiënter werken met meer gemak

De financiële afdeling binnen de moderne decentrale overheid heeft steeds meer interne taken en is daarnaast veel tijd kwijt aan het verwerken van gegevens, correcties en controles. Inzet van onze oplossingen maakt een sterke vereenvoudiging van bedrijfsprocessen mogelijk, zodat er efficiënter gewerkt kan worden met meer gemak.

Financiën & Services

Experts

Maak kennis met onze experts

‘Ik vind het belangrijk dat je ons als klant weet te vinden. Voor een goed gesprek, het uitwisselen van visies en natuurlijk ook voor vragen.’

Lotte Derkse, Sales Manager Financiën & Services