Direct naar de content
icon search white
Webinars en e-learnings

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Sinds de decentralisaties van onder andere de Jeugdwet, Wmo en participatiewet komt je meer in aanraking met gezinnen waar multi-problematiek speelt. De overheid verwacht dat je dit, in samenwerking met ketenpartners, dus integraal aanpakt.

Direct aanmelden

De integrale aanpak zorgt voor uitdagingen
Vaak werk je voor het oplossen samen met externe organisaties zoals zorgaanbieders of werkgevers. Dit gebeurt veelal in hetzelfde dossier. Maar de toestemming voor het delen van gegevens uit het dossier is nog niet goed geregeld. Daarom ligt er een wetvoorstel klaar.

Het wetsvoorstel regelt de samenwerking met ketenpartners
Het wetsvoorstel is voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein, kortweg Wet Wams. Het helpt gemeenten in een gecoördineerde integrale aanpak van dossiers waarbij multi-problematiek speelt. Het wetsvoorstel kent 2 doelen:

  • Betere zorg verlenen aan de inwoner.
  • Duidelijkheid scheppen over welke gegevens gedeeld mogen worden tijdens de integrale aanpak.

In samenwerking met de gebruikersvereniging organiseren we dit webinar
We nemen je mee in de het wetsvoorstel Wams. Tijdens het webinar gaan we onder andere in op:

  • Hoe is Wams tot stand gekomen?
  • Wat is het juridische effect voor gemeenten?
  • Wat is de invloed van Wams op gemeenten?

Zodra het programma definitief is, lees je dat op deze pagina.

Het webinar is online

  • Je meld je gratis aan
  • Dinsdag 22 maart 2022
  • Van 10.00 tot 12.00 uur
  • Voor afdelingshoofden, beleidsmakers, directeuren, managers, coördinatoren en andere geïnteresseerden.

Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Ingmar Uijl
Productmanager Samenlevingszaken

 

Deel via:

‘De juiste dienstverlening voor jouw burgers is belangrijker dan ooit. Ik daag je uit samen de beste oplossing te vinden.’

Ingmar Uijl, Productmanager Sociaal domein
Ingmar Uijl - PinkRoccade Samenlevingszaken