Direct naar de content
icon search white
Webinars en e-learnings

Webinar 'Security Assessment; voor de concretisering van technische maatregelen'

Een belangrijk aspect van informatievoorziening is informatiebeveiliging. Dit komt de komende periode steeds meer naar voren vanwege nieuwe of uitgebreide wet- en regelgeving zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Direct aanmelden

Door de toenemende digitalisering is het zorgvuldig omgaan met informatie en gegevens van groot belang. Als hieraan niet wordt voldaan, dan kan het schade geven aan het imago van gemeenten en overheid.

Een goede informatiebeveiliging zorgt voor een betere betrouwbaarheid van de informatievoorziening en een grotere continuïteit van de gemeentelijke bedrijfsvoering. We helpen jouw gemeente bij het maken van een vertaalslag van abstracte BIG maatregelen naar concrete technische maatregelen voor SAP.

Ben je geïnteresseerd? Meld je hier nu aan!

Met vriendelijke groet,

Ali Cifci
Technisch consultant

Deel via: