Direct naar de content
Opleidingen

Basisopleiding Makelaarsuite

Makelaarsuite biedt gemeenten een integraal platform van waaruit alle processen op het gebied van gegevensvoorziening en informatievoorziening kunnen worden uitgevoerd. PinkRoccade Local Government heeft een portfolio ontwikkeld waarin alle relevante opleidingen voor Makelaarsuite en gegevenslogistiek zijn opgenomen. Dit portfolio bestaat uit een aantal basisopleidingen die randvoorwaardelijk zijn voor het succesvol uitvoeren van de dagelijkse beheerwerkzaamheden en het garanderen van een optimaal werkend systeem.

Het opleidingsportfolio van Makelaarsuite bestaat uit een drietal modules, welke afzonderlijk expertise bieden op een specifiek onderdeel van het applicatie- en gegevensbeheer:

 • Expert in Applicatiebeheer: basismodules om Makelaarsuite zelfstandig te kunnen beheren;
 • Expert in Informatievoorziening: module gericht op het raadplegen van informatie;
 • Expert in Gegevensbeheer: module gericht op integrale gegevenskwaliteit en ketenbeheer.

  Expert in Applicatiebeheer

  Deze module is de basis van het beheer van Makelaarsuite en omvat een drietal specifieke opleidingen die randvoorwaardelijk zijn om het dagelijks beheer succesvol uit te voeren. De kennis en competenties die in deze module ontwikkeld worden zorgen ervoor dat de beheerder in staat is om zelfstandig het systeem te monitoren en correct te handelen bij optreden van foutsituaties en daarnaast het gebruik van gegevens dusdanig te kunnen autoriseren en loggen dat een audit succesvol zal zijn. De module ‘Expert in Applicatiebeheer’ bestaat uit een drietal opleidingen.

  Expert in Informatievoorziening

  Deze module omvat de processen die gerelateerd zijn aan het gebruik van gegevens die beschikbaar zijn in Makelaarsuite en de gekoppelde Landelijke Voorzieningen. Onderwerpen in deze module geven de beheerder inzicht in welke module gebruikt dient te worden voor een specifiek informatieverzoek. Deze onderwerpen omvatten:
 • Gegevensmagazijn: gebruik van beschikbare gegevens;
 • Integraal Raadplegen: gebruik van GEO-informatie en inrichten kaartlagen;
 • Operationele Overzichten: inzet van grafieken en diagrammen;
 • Raadplegen Landelijke Voorzieningen (GBA-V, NHR, etc.).

  Expert in Gegevensbeheer

  Doordat gegevens in steeds meer processen gebruikt worden is het belang van kwalitatief juist en actuele gegevens erg groot. Ook zorgt een optimale gegevenskwaliteit voor eenvoudigere aansluiting op de landelijke voorzieningen en kan inhoudelijk juiste data ingezet worden om analyses te doen voor bijvoorbeeld veiligheid, fraude en stuurgegevens. Met de uitbreiding van de basisregistraties en de toename in processen en ketens wordt gegevensbeheer steeds belangrijker. Makelaarsuite bevat uitgebreide functionaliteit om de beheerder in staat te stellen het integrale gegevensbeheer naar een hoger niveau te brengen binnen de gemeente. Deze module richt zich dan ook op de functionaliteit die hiervoor beschikbaar is:
 • Gegevensstromen: welke ketens en gegevensstromen zijn er binnen uw gemeente;
 • Gegevensgebruik: welke afdeling gebruikt welke gegevens op welke manier;
  Gegevenskwaliteit: wat is de kwaliteit van de gebruikte gegevens;
 • Optimalisatie gegevens: welke controles en acties kunnen ingezet worden om de kwaliteit van de gegevens in de gemeente te verbeteren;
 • Gegevensbeheerdersoverleg: hoe zet ik een structureel overleg op met de betrokken afdelingen en maak ik afspraken om de integrale kwaliteit samen te verbeteren.

  Certificering
  Per succesvol afgeronde module ontvangt de beheerder een certificaat. Dit certificaat biedt de zekerheid dat de beheerder tijdens de opleiding heeft aangetoond te beschikken over de benodigde kennis en competenties om de beheeractiviteiten van de betreffende module succesvol uit te kunnen voeren. Hiermee wordt de garantie op het succesvol beheren van het centrale integratieplatform vergroot met als gevolg dat de kans op problemen in ketens en processen sterk verkleind wordt.

  Meer informatie
  Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.
Deel via:

‘Samen verder’

Thomas van Son, Accountmanager
Thomas vrij.png