Direct naar de content
icon search white
Opleidingen

De BAG is gekoppeld aan Makelaarsuite, waar moet u nu rekening mee houden?

Gemeenten die Neuron BAG en Cipers in huis hebben zijn ook van harte welkom.

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor het opnemen van de gegevens in de BAG (basisregistraties adressen en gebouwen) en voor de kwaliteit ervan. Zoals u weet worden de adresgegevens van de GBA (gemeentelijke basisadministratie) uit de BAG gehaald (interne gegevenshuishouding) en door veel afnemers gebruikt. Gezien de omvang van de betrokken taken in de meeste gemeenten is het wenselijk op een geautomatiseerde wijze wijzigingen in BAG-gegevens te kunnen verwerken in de GBA.

Na het afronden van het project waarin uw BAG applicatie gekoppeld wordt aan uw GBA worden de BAG mutaties via Makelaarsuite aan Cipers doorgegeven. Waar moet u als BAG-applicatiebeheerder of medewerker Burgerzaken betrokken bij dit proces rekening mee houden. Cipers en uw BAG applicatie communiceren met elkaar middels uitwisseling van berichten? Met deze opleiding, in de vorm van een workshop, geven wij u handvaten hoe om te gaan met deze berichten. Deze opleiding houdt ook rekening met klanten die werken met de Neuron BAG applicatie.

Agenda

De volgende aspecten komen aan bod:

 • Hoe worden de adresgegevens in uw BAG-applicatie opgeslagen;
 • Hoe kunt u het proces van raadplegen van adresgegevens in uw gemeente inrichten;
 • Welke objecten worden in de BAG-applicatie onderscheiden;
 • Hoe verloopt het proces van mutatieverstrekking aan Cipers via Makelaarsuite;
 • Welke processen moeten goed afgestemd zijn met uw BAG-beheerder;
 • Hoe moeten de BAG-mutaties verwerkt worden in Cipers na fase 5;
 • Welke BAG-berichten kunt u verwachten na realisatie van deze koppeling;
 • Welke BAG-berichten kunnen automatisch verwerkt worden in Cipers en hoe moet dit uitgevoerd worden;
 • Hoe kunt u de BAG-gegevens raadplegen in uw gemeente;
 • Waar kunt u de juiste informatie vinden om de mutaties goed te verwerken in Cipers;
 • Hoe moeten de frontoffice medewerkers geïnstrueerd worden om de adresgegevens op de juiste manier te gebruiken;
 • Welke controles moet u uitvoeren op de BAG-gegevens in Cipers;
 • Bijzondere zaken met betrekking tot de BAG-berichten.

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor gemeenten die CGA (Civision Adressen en Gebouwen) BAG en Cipers in huis hebben, maar ook voor gemeenten die Neuron BAG en Cipers in huis hebben. De opleiding wordt in de vorm van een workshop gegeven. Daarvoor is het belangrijk dat u als duo (BAG-beheerder en de medewerker Burgerzaken) aan de opleiding deelneemt.

Data en duur

De opleiding vindt plaats op meerdere dagen en locaties van 09.30 tot 16.30 uur. 

Uw investering

€ 495,00 per persoon per dag, inclusief lunch (excl. BTW).

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding neemt u contact op met Projectsupport via prlg.projectsupportpubliekszaken@pinkroccade.nl of belt u naar +31 (0)88 110 1500.

Deel via: