Direct naar de content
icon search white
Evenementen

Regio-overleggen GV PRLG platform Publiekszaken - najaar 2020

De najaarsoverleggen van de GebruikersVereniging platform Publiekszaken staan weer voor de deur! We hebben gezien de geldende overheidsmaatregelen en het beleid bij verschillende gemeenten –weer– gekozen voor een online editie. Meld je nu aan, er is altijd wel een datum die voor jou past.

Direct aanmelden voor dit evenement

Hoofdthema van het overleg: Buiten de eigen grenzen!

Wellicht is “Buiten de eigen grenzen!” een bekend thema? We gebruikten het immers eerder ook voor #LSG19; het kritisch bekijken en herontwerpen van het reisdocumentenproces en dan meer specifiek van aanvraag tot en met uitgifte met iReisdocumenten.

Vandaag de dag is dit onderwerp actueler dan ooit! Het huidige reisdocumentenlandschap voldoet namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd: Gegevens worden niet centraal opgeslagen waardoor informatie-uitwisseling nog deels handmatig gebeurt. Ook niet alle processen zijn al geautomatiseerd. Dat is inefficiënt en foutgevoelig. Met het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) maakt RvIG het stelsel klaar voor de toekomst. Het doel: de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het stelsel naar een hoger niveau tillen. 

Jullie input is meer dan waardevol!

De komende jaren werken we dus met meerdere partijen aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. De eerste stappen worden op dit moment al gezet want de automatische signaleringscontrole in het Register paspoortsignaleringen wordt verwacht in het najaar van 2020.

VRS.png

Wat je tijdens de regio-overleggen mag verwachten? Allereerst licht RvIG het programma VRS toe. Vervolgens laten kwartiermakergemeenten de ontwikkelingen binnen iBurgerzaken zien. En daarna bespreken we samen welke uitdagingen we nog voor ons zien want uiteindelijk betekent dit Cipers niet meer als vangnet te gebruiken is voor een aanvraag/uitgifte van een reisdocument.

Wat staat er verder nog op de agenda?

  1. Best practices
  2. Updates & nieuws
  3. Roadmap
  4. Wijzigingen wet- en regelgeving
  5. Inzicht in selfservicepercentages per gemeente

Laten we kennis en kunde tijdig –regionaal– met elkaar delen

Een mooi moment dus om tijdig praktijkervaringen met elkaar te delen! Sluit jij ook aan? Uiteraard kies je bij voorkeur voor deelname in je eigen regio immers is dit een thema voor de komende paar jaar en is het fijn om daar vanaf dag één samen over te sparren en in op te trekken. Mocht die datum niet passen voel je dan vrij om je in te schrijven voor een ander regio-overleg. 

Doelgroep

Deze sessies zijn interessant voor de afdeling Burgerzaken: managers, (senior) medewerkers en applicatiebeheerders, adviseurs Dienstverlening en voor (beleids-) medewerkers ICT.

De inschrijving verloopt via de regiovoorzitters

Je ontvangt t.z.t. een uitnodiging per mail van je regiovoorzitter om deel te nemen aan het overleg. Mocht je niet weten wie je regiovoorzitter is, neem dan contact op met je Accountmanager: Colin, Irma, Mark of Jesse. 

GebruikersVereniging PinkRoccade LG

Deze regio-overleggen organiseert het platform Publiekszaken van de GebruikersVereniging PinkRoccade. Dit doen ze op 7 plaatsen in Nederland; de regio's van de GebruikersVereniging. 

Ronald de Lange, voorzitter platform Publiekszaken

‘Nog geen lid van de GebruikersVereniging PinkRoccade Local Government? Kom toch, doe kennis op en maak kennis met de regiovoorzitter en de leden. Een mooie kans om een kijkje in de keuken te nemen!’

Meer informatie over de GebruikersVereniging en het lidmaatschap vind je op haar website. De secretaris van het platform burgerzaken is de heer Hans van Put van de gemeente Groningen.

Deel via: