Direct naar de content
icon search white
Evenementen

Quick Scan Omgevingswet i.s.m. Berenschot

2019 en 2024 lijken stippen op de horizon, maar de invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Mondjesmaat wordt de stip concreter en moeten gemeenten zich voorbereiden op de Omgevingswet. Naast onderwerpen als schade, punitieve handhaving en omgevingsplannen staat digitalisering centraal bij de invoering. De veranderopgave op het gebied van ICT en digitalisering is groot voor de gemeente.

Direct aanmelden voor dit evenement

Bestaande voorzieningen zoals het Omgevingsloket Online (OLO), Activiteitenbesluiten (AIM) en ruimtelijke plannen zullen onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden. Hiernaast speelt de Generieke Digitale Infrastructuur (bouwstenen als Stelselvoorzieningen en Basisregistraties) een centrale rol. Er zijn globale beelden op papier gezet, maar detaillering en realisatie van het DSO vindt nog plaats. Dat is van grote invloed op wat je zelf moet of kan gaan doen als gemeente: aansluiten op het landelijke stelsel is namelijk verplicht.

KING/VNG

‘De invoering van de Omgevingswet heeft grote impact op de informatievoorziening. De wet wordt aangepast en gaat uit van digitaal werken. Dit heeft consequenties voor de processen en dus voor de informatiebehoefte van deze processen’

Gezamenlijke sessie met Berenschot
In samenwerking met Berenschot organiseren wij een bijeenkomst om te onderzoeken waar jouw gemeente staat in de voorbereiding en welke generieke thema’s er spelen rondom digitalisering van de Omgevingswet. Berenschot neemt als onafhankelijk adviesbureau met een aantal experts op gebied van de Omgevingswet een Quick Scan af, die informatie uitvraagt over de onderwerpen op het gebied van ICT die op orde moeten zijn voor de Omgevingswet. Vanuit jouw gemeente zijn een aantal verschillende aanwezigen benodigd vanuit de verscheidene betrokken expertise gebieden.

Aan de hand van een spindiagram als resultaat van het onderzoek faciliteren wij een discussie over de aandachtsgebieden en uitdagingen die de deelnemende gemeenten hebben. Zo kunnen gemeenten van elkaar leren. Na afloop van de sessie krijg je de spindiagram van jouw gemeente digitaal toegestuurd.

De Scan
Berenschot voert een in de gemeentemarkt beproefde scan uit die een thermometer steekt in waar jouw gemeente op dit moment staat op het gebeid van ICT voor de Omgevingswet. O.a. de volgende onderwerpen worden uitgevraagd middels een ‘ja’/‘nee’ vragenlijst:

• Standaardisaties
• Applicaties
• Kwaliteit van gegevens
• Bescherming van gegevens
• Organisatie
• Koppelingen
• Digitalisering & Zaakgericht werken

De uitgebreide scan bevat in totaal 54 vragen. Experts van Berenschot op het gebied van de Omgevingswet nemen deze scan gedurende 1,5 uur bij jouw gemeente af. Voor het beantwoorden van de vragen zijn in ieder geval mensen nodig die verantwoordelijk zijn voor en kennis hebben van bovenstaande onderwerpen. In onze ervaring zijn dat 3 - 5 personen per organisatie:

1. Hoofd ICT
2. Informatiemanager
3. Programmamanager Omgevingswet
4. Applicatiebeheerder vergunningendomein
5. Gegevensbeheerder

Belangrijk!
Voorafgaand aan de sessie sturen wij een Excel bestand naar de informatie/ICT manager. Hij vult hier generieke gegevens in over zijn gemeente en neemt deze mee naar de sessie.

Programma

13.00 - 13.30 uur

Kennismaken, korte introductie van gemeenten, PinkRoccade en Berenschot

13.30 - 14.00 uur

Inhoudelijke presentatie over de Omgevingswet

14.00 - 15.15 uur

Afnemen van de Quick Scan per gemeente

15.15 - 15.30 uur

Korte pauze

15.30 - 15.45 uur

Plenaire terugkoppeling van generieke gegevens (gemiddelden van afgenomen Quick Scan)

15.45 - 17.00 uur

Op basis van de uitkomsten van de scan: discussie geleid door PinkRoccade gericht op de benodigde stappen in het applicatielandschap van de gemeente

Dezelfde middag worden de individuele uitslagen naar de gemeenten gestuurd.

De kosten bedragen € 2.000,- voor deelname en uitslag quickscan
Een rapport met een gedetailleerde toelichting toegespitst op jouw gemeente, inclusief een stappenplan voor vervolgacties kost € 2.000,- extra per gemeente. De keuze hiervoor moet vooraf bij ons bekend zijn.

Vol = vol!
Een sessie gaat door bij minimaal 3 aanmeldingen. Er is plaats voor maximaal vijf gemeenten per sessie.

Locatie:
Berenschot
Europalaan 40
Utrecht

Meer informatie of een andere keer aansluiten?
Geef mij per email aan als je interesse hebt om een andere keer aan te sluiten dan genoemde datums. Wij zorgen ervoor dat je hier dan voor benaderd wordt. Neem contact op met Thibault Kroonen voor meer informatie over deze sessie.

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png