Direct naar de content
icon search white
Evenementen

Impact van selfservice op interne organisatie

Dit is de derde workshop binnen de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17). Door deel te nemen aan #LSG17 ga je op een laagdrempelige en leuke manier aan de slag met verleiden naar het digitale kanaal. Dit heeft echter de nodige impact op je interne organisatie en daar staat Patrick Nelen tijdens deze workshops bij stil. 

Direct aanmelden voor dit evenement

Selfservice is een thema dat de nodige aandacht vraagt van gemeenten. Of het ook daadwerkelijk de nodige aandacht krijgt, is een tweede. Zo vraagt ook de invoer van iBurgerzaken om een nieuwe manier van denken én doen (werken). Van je klanten (burgers en bedrijven) die het digitale kanaal moeten gaan vinden en gebruiken. Maar ook van het management en de medewerkers, die beginnen met verleiden, aanscherpen van werkprocessen en wellicht zelfs andere werkzaamheden gaan verrichten. Dit zal weerstand oproepen, maar het biedt vooral mogelijkheden. Tijdens deze #LSG17 workshop krijg je handvatten, uit de praktijk, om alle betrokkenen binnen jouw gemeente de mogelijkheden in te laten zien. We bespreken daarbij de volgende hoofdthema's:

Werkprocessen opnieuw bekijken

Tijdens implementaties krijgen we wel vaker de vraag: ‘Waarom veranderen, het werkt toch prima zo?’. Het komt vaak voor dat men graag wil vasthouden aan gewoontes. Maar ook bespeuren we met enige regelmaat angst: ‘Misschien krijg ik die nieuwe werkwijze niet onder de knie’. Of, in het geval van de Groene Verhuizing: ‘Als het automatisch gaat, heb ik geen grip meer op het proces’. Juist onderwerpen om flink wat aandacht aan te schenken. Want selfservice wordt pas echt succesvol als ook medewerkers de iBurgerzaken apps gaan inzetten zoals ze bedoeld zijn. Daarbij is het onder de loep nemen van de eigen werkprocessen een belangrijke stap. Deze nieuwe manier van werken is een ultieme kans om vragen te stellen in de lijn van: Zijn de processtappen die we - al jaren - zetten wel allemaal noodzakelijk? Kunnen we het proces verder optimaliseren? Is het tijd om onze werkprocessen te veranderen? Het loslaten van een oude vertrouwde werkwijze zonder precies te weten wat je ervoor terugkrijgt, voelt begrijpelijkerwijs heel tegenstrijdig. Ervaring leert dat dit van tijdelijke aard is. Juist daarom belichten we tijdens deze workshop voorbeelden van andere gemeenten.

De rol van medewerkers verandert

Het verhogen van selfservicepercentages heeft ook impact op de rol van de medewerkers. Het betekent immers dat burgers en bedrijven taken overnemen, waardoor de werkdruk aan de balie afneemt. Zo’n rolverandering kost tijd. Temeer omdat niet iedereen houdt van veranderen en sommigen hier zelfs sceptisch tegenover zullen staan. Daarentegen zijn er ook medewerkers die verandering als iets positiefs ervaren; als een kans, als een manier om bij te leren en te groeien binnen hun functie. Wat kun je leren van andere gemeenten die hier al mee aan de slag zijn gegaan?

 

Deze workshops, de 3e ronde alweer, zullen worden verzorgd door Patrick Nelen (Idealiter).

Deelname is kosteloos

We vragen alleen een actieve bijdrage (commitment): Dit laat je zien door collega-deelnemers vrijblijvend te adviseren tijdens de regionale bijeenkomsten. Door online foto’s en filmpjes te delen van praktijkvoorbeelden met de #LSG17. En door, tussen de regionale bijeenkomsten in, concrete verbeteringen door te voeren in je gemeentelijke dienstverlening.

Label-blauw-spinaker-blauw.png

Deze workshop is onderdeel van de Landelijke Selfservicecompetitie voor Gemeenten (#LSG17). 
Meer informatie op www.lsg17.nl.

 

LSG17_AdobeStock_107480430_WM_horizon.jpg

Een dagprogramma met Roadshow iBurgerzaken

Een goed beeld krijgen van welke innovaties op stapel staan en wat deze voor de gemeente betekenen? Op initiatief van de GebruikersVereniging organiseren we 's middags speciale sessies waarin je de oplossingen kunt zien en direct vragen kunt stellen. 

Meer over deze workshop en aanmelden.

Deel via:

‘Klanten wil ik steeds opnieuw op een creatieve wijze verrassen.’

Sanne van der Zanden, Programmamanager
Sanne van der Zanden (2019)