Direct naar de content
icon search white
Digitaal

Webinar Wet digitale overheid binnen burgerzaken

Medio 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) ingegaan. Deze wet gaat in de komende maanden extra eisen stellen aan de processen van de afdeling burgerzaken. Wil je meer weten over die eisen en de impact op (i)burgerzaken? Of wil je zelfs invloed uitoefenen op hoe iBurgerzaken hiermee kan omgaan door als kwartiermaker op te treden? Dan is dit het webinar voor jou! 

Direct aanmelden voor deze sessie

 • 7 maart
  14.00 - 15.00
  Online

Over de Wet digitale overheid binnen burgerzaken 

In 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) ingegaan. Deze wet regelt onder andere dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi)overheid. Ook opent deze wet de weg voor andere manieren van inloggen, denk aan DigiD machtigen en eIDAS 2.0.

De Wdo is een kaderwet die in een aantal tranches in de rit wordt gezet. De eerste tranche die nu wordt opgepakt, gaat onder andere over “Veilig inloggen”. Dit raakt direct de diensten die vanuit iBurgerzaken worden aangeboden aan burgers en bedrijven. Een belangrijk aspect bij deze nieuwe wet is met welk betrouwbaarheidsniveau diensten -door een gemeente- via websites en apps mogen worden aangeboden. En wat de impact hiervan is op bestaande mechanismen om de identiteit van de betrokkenen vast te stellen.

Tijdens het webinar komt dit aan bod

We beginnen met een kort overzicht van de Wet digitale overheid en de wijze waarop deze wet wordt ingevoerd. Daarna gaan we in op de volgende onderwerpen:

 • Betrouwbaarheid niveau gemeentelijke diensten
 • Het nieuwe Stelsel Toegang
 • Elektronische identificatiemiddelen (eID) 
 • DigiD, eHerkenning
 • Single Digital Gateway (SDG) en eIDAS 1.0
 • DigiD machtigen, bewindvoering en protocolleren
 • Uitbreiding inlogmiddelen waaronder eIDAS

Tenslotte presenteren we een idee over hoe wij bij iBurgerzaken met al deze mogelijkheden om kunnen gaan. In het tweede deel van het webinar zoeken we de interactie met elkaar op en zijn we benieuwd bij welke processen jij gebruik wil gaan maken van de mogelijkheden die deze wet biedt? Tenslotte vragen we je ook of je mee wilt denken over hoe we dit verder vorm gaan geven.

Tom Krijnen & Ron van den Enden, hosts van het webinar

‘Na het volgen van dit webinar heb je inzicht in de ontwikkelingen die door de Wet digitale overheid in gang zijn gezet. Ook heb je kennis van de gevolgen voor burgerzaken. En kun je helpen bij de productontwikkelingen die voor deze wet nodig zijn.’

De doelgroep van dit webinar

Het webinar is vooral bedoeld voor de medewerkers van de afdeling Burgerzaken die zich bezighouden met manier waarop de processen worden uitgevoerd.

Houd rekening met deze voorwaarden

Dit webinar volg je kosteloos. Na inschrijving ontvang je een e-mailbevestiging. Daarna ontvang je meer details over het webinar dat je volgt via Microsoft Teams. 

Neem gerust contact op

Heb je nog vragen over dit webinar? Mail dan naar: info.publiekszaken@pinkroccade.nl

Deel via:

‘Problemen oplossen en gemeenten verder helpen is wat ik het liefste doe.’

Tom Krijnen, Consultant
Tom Krijnen.png