Direct naar de content
icon search white
25 april 2018 - Nieuws

Bedankt voor jullie medewerking!

Klanttevredenheidsonderzoek PinkRoccade Informatievoorziening 2018
Op 6 maart hebben wij het klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ontzettend bedankt voor jullie feedback! Zoals afgesproken delen we graag de resultaten met jullie.

PinkRoccade Informatievoorziening
Uit het onderzoek is gebleken dat onze klanten positief zijn over PinkRoccade Informatievoorziening en dat ze de oplossingen nadrukkelijk bij collega gemeenten aan zouden raden. Op een schaal van 1 tot 10 is het gemiddelde cijfer een 7,2 voor de klanttevredenheid.

De algemene waardering voor de afdelingen zijn positief beoordeeld en vind je in tabel 1.

Tabel 1 KTO.jpg (1)

De door PinkRoccade Informatievoorziening aangeboden oplossingen worden beoordeeld met scores tussen de 6,8 en 8,1 en staan in tabel 2 vermeld.

Tabel 2 KTO.jpg (1)

Uitblinkers
We zijn als PinkRoccade Informatievoorziening trots op de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek. Er zijn drie specifieke resultaten waarin we volgens onze klanten uitblinken, deze willen we graag met jullie delen.

Kennis
De inhoudelijke kennis die de medewerkers van PinkRoccade Informatievoorziening hebben over gemeenten, software en de marktontwikkelingen wordt hoog gewaardeerd. Daarnaast ervaren onze klanten dat de medewerkers zich als een volwaardig gesprekspartner opstellen. Een ruime inhoudelijke kennis is erg belangrijk, omdat deze kennis er voor zorgt dat onze klanten de juiste keuzes maken bij de invulling van het applicatielandschap en gegevensmanagement.

Stabiliteit
De stabiliteit van onze software wordt eveneens goed beoordeeld. Een betrouwbare oplossing die voorziet in een hoge kwaliteit van gegevens is essentieel om de dienstverlening aan burgers en bedrijven succesvol te kunnen verlenen. Het bieden van zeer hoge standaarden op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van Makelaarsuite, CLIQ en onze andere oplossingen is één van onze speerpunten. We besteden daar veel aandacht aan en zijn er trots op dat dit door onze klanten ook als positief wordt ervaren.

CLIQ
Onze relatief nieuwe oplossing CLIQ wordt zeer goed beoordeeld. Naast betrouwbaarheid, stabiliteit en kwaliteit blinkt CLIQ ook uit in gebruiksgemak en ontzorging van onze klanten. De ondersteuning die het CLIQ team biedt en de werkwijze rondom updates worden eveneens als positief ervaren. CLIQ ondersteunt momenteel 11 verschillende aansluitingen op de landelijke voorzieningen en wordt in hoog tempo uitgebreid. Momenteel maken ruim 50 gemeenten al gebruik van CLIQ.

Feedback klanttevredenheidsonderzoek
Een belangrijk doel van het klanttevredenheidsonderzoek is om feedback te ontvangen over onderdelen waar volgens onze klanten verbetering mogelijk is. Met dit inzicht kunnen we ook daadwerkelijk aan de slag om verbeteringen door te voeren. Graag nemen wij jullie mee in deze feedback en hoe we aan onderstaande drie aspecten gaan werken.

Documentatie
Onze gebruikers hebben aangegeven dat de vindbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van onze documentatie verbeterd kan worden. We gaan starten met het verbeteren van de installatie en configuratiedocumentatie van de module CIR/ COO. Hierna worden de overige modules verbeterd.

Transparantie
Daarnaast hebben onze klanten aangegeven dat het incidentenproces van de helpdesk niet altijd even inzichtelijk is op het gebied van communicatie omtrent ingediende calls, de actuele status en doorlooptijden. Dit gaan we ondervangen door het nieuwe klantportaal en helpdesksysteem, dat dit jaar geïmplementeerd wordt. Momenteel zijn we in afrondende fase van een proof of concept met de nieuwe leverancier. Een belangrijk speerpunt hierin is om direct verbeteringen door te voeren in de vindbaarheid en beschikbaarheid van documentatie.

Beschikbaarheid Consultants & contact met Accountmanagers
Een derde verbeterpunt uit het onderzoek is de beschikbaarheid van consultants op korte termijn en de snelheid waarmee de planning met onze klanten afgestemd wordt. Om dit proces te verbeteren en versnellen hebben we per 1 maart 2018 een nieuwe collega aangenomen op de afdeling Planning. Met deze extra capaciteit verwachten we sneller in te kunnen spelen op de planningsverzoeken.

Op het gebied van Accountmanagement is de feedback dat de frequentie van het contact hoger mag zijn. Dit had ook te maken met de wisseling van Accountmanagers. Per 1 april 2018 is Thomas van Son gestart als Accountmanager, waardoor het team nu compleet is. Daarnaast hebben we het Customer Care team uitgebreid met een extra Accountmanager, met als doel onze klanten extra aandacht te geven. Nu het Accountmanagement team weer compleet is en Customer Care op volle toeren draait zal de frequentie van het contact worden verhoogd en bouwen we graag samen verder aan de prettige samenwerking.

We gaan aan de slag!
Ontzettend bedankt voor de medewerking aan het klanttevredenheidsonderzoek. Met behulp van jullie feedback kunnen we gericht werken aan het verder verbeteren van onze samenwerking op de gebieden waar volgens jullie de aandacht op gevestigd moet zijn. De komende periode gaan we dan ook druk aan de slag. We houden jullie op de hoogte van de voortgang in de volgende nieuwsbrieven.

Mochten jullie graag eens verder in detail willen praten over onze samenwerking, dan ga ik graag op de uitnodiging in.

Met vriendelijke groet,
Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening

Deel via:

‘Mijn droom: Gemeenten in staat stellen de kracht van informatie in te zetten zodat we samen de kansen benutten die onze maatschappij biedt.’

Stefan Kuijpers, Managing Director Informatievoorziening
PinkRoccade_0455.png

Ik help je graag verder

+31 6 5185 3051