Direct naar de content
icon search white
19 april 2017 - Nieuws

Interview met Erik Kuijt

Mijn naam is Erik Kuijt, ik ben 54 jaar en een echte “Baarnaar”: ik ben er geboren, ik woon er en heb er gewerkt. Inmiddels werk ik al weer geruime tijd bij de gemeente Huizen. Ooit begonnen als beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting, ben ik nu in Huizen werkzaam als hoofd van de Afdeling Ontwikkeling en Bedrijfsvoering binnen het Sociaal Domein. Na een aantal jaren lid te zijn geweest, ben ik per 21 maart jl. voorzitter van het Platform Samenlevingszaken geworden.

Werk

Na mijn opleiding heb ik er zeer bewust voor gekozen om bij een gemeente te gaan werken. Het leek mij fantastisch om te gaan werken bij een organisatie waar je iets kunt doen dat direct zichtbaar is voor inwoners. Deze praktische inslag heb ik altijd gehouden, of het nu ging om mijn werkzaamheden op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht, onderwijshuisvesting, de meer beleidsmatige en beheeraspecten in mijn huidige functie, of bij mijn “bijbaan” bij de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Ook als voorzitter van het Platform Samenlevingszaken zal ik deze praktische inslag inzetten. Het strategisch overleg met de vertegenwoordigers van PinkRoccade moet zichtbaar iets opleveren voor onze inwoners.

Platform

Onder de leiding van Tiemen Ensink, de vorige voorzitter, zijn we als Platform gaan nadenken over de toekomst van het Platform Samenlevingszaken. We hebben de banden met de Productgroepen aangehaald door de voorzitters weer aanwezig te laten zijn bij onze vergaderingen en de bestaande Themagroepen worden onderdeel van de Productgroepen. Ook komen er 2 Productgroepen bij: de productgroep iSamenleving en de productgroep Onderwijs. Het is ook een goede stap om de contacten met de Gebruikersvereniging, waar het Platform Samenlevingszaken onderdeel van is, te verstevigen. Bert Bannink woont voortaan als lid van het Dagelijks Bestuur van de Gebruikersvereniging, de vergaderingen van het Platform Samenlevingszaken bij. Gelukkig zijn er ook al nieuwe leden voor het Platform bijgekomen, waaronder Rob Ceelen, werkzaam als afdelingshoofd Informatievoorziening Sociaal Domein bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hij zal in voorkomende gevallen als vicevoorzitter fungeren en ik zal met hem de werkzaamheden verdelen.

Tiemen Ensink: nog bedankt voor alle tijd die je de afgelopen jaren als voorzitter hebt besteed aan het Platform en voor het meedenken de afgelopen maanden over de ook door jou gewenste veranderingen. Ik vind het heel jammer dat je als gevolg van je nieuwe baan afscheid moest nemen als voorzitter. Ik wens je heel veel succes toe bij de belangrijke stap die je gemaakt hebt !

In 2015 hebben de gemeenten op het gebied van het Sociaal Domein, er een enorme klus bijgekregen. De druk om snel met resultaten te komen is groot. Het Platform Samenlevingszaken zal, samen met PinkRoccade, een belangrijke bijdrage leveren aan de resultaten. Dit wordt voor mij echter alleen een succes als ook onze inwoners er ook echt iets van gaan merken !

 

Erik Kuijt
Vooorzitter Platform Samenlevingszaken

Deel via: