Direct naar de content
icon search white
29 oktober 2020 - Nieuws

iConnect ready in 3 routes

iConnect is het nieuwe platform van PinkRoccade Informatievoorziening. Een platform dat de producten Makelaarsuite en CLIQ samenbrengt in de Pink Private Cloud. Veel gemeenten zullen denken: Makelaarsuite en CLIQ hebben wij al. Of wij zijn al gehost in de Pink Private Cloud. Zijn wij dan al volledig over op iConnect? Het antwoord daarop is: nee. iConnect is een platform dat gebouwd is voor de toekomst. Door alle applicaties in de Pink Private Cloud te zetten zijn wij in staat om toekomstvast API’s te bouwen en daarmee klaar voor de Common Ground beweging. 

Zie het als een TV die je koopt met HD functie. Nog niet ieder programma is beschikbaar in HD kwaliteit. Maar jij bent er al wel klaar voor!

In 3 routes worden gemeenten in hun eigen tempo iConnect ready
Waarom in 3 routes? Iedere gemeenten ontwikkelt in eigen tempo. Sommige gemeenten willen eerst focus op een goed en veilig gegevensmanagement. Waar andere gemeenten naar de cloud gaan migreren en weer andere gemeenten met ons aan de slag gaan met de nieuwste Common Ground API’s.

De routes naar iConnect
Wij hebben 3 routes ontwikkeld waarmee elke gemeente concrete stappen kan gaan zetten op het gebied waar dit waarde toevoegt in haar informatielandschap: de route Innovatie, de route Ontzorging en de route Privacy & Security. In de afbeelding hieronder zie je welke onderdelen horen bij een route.

3 routes iConnect.png


Met de iConnect route Innovatie kiest je gemeente om de nieuwste standaarden en technologieën in de nieuwe Common Ground gegevensuitwisseling te adopteren en implementeren. Je gaat aan de slag met de nieuwe Haal Centraal standaarden, waarmee je de eerste Common Ground API’s uitrolt in je gemeentelijk IT-landschap. Deze nieuwe iConnect-innovaties zijn SaaS-oplossingen die wij aanbieden vanuit de Pink Private Cloud. Hierdoor ontzorgen we jouw gemeente in technische complexiteit en beheerlast.

Met de iConnect route Ontzorging kiest je gemeente voor focus op het gebruik van gegevens in plaats van technisch complexe beheertaken. De complexiteit in de gemeentelijke gegevensuitwisseling toe. Ook komt de beheersbaarheid van het landschap onder druk te staan door toenemende eisen op vlak van AVG en privacy. Daarbij komt een groeiende dreiging van datalekken en digitale criminaliteit. Met de iConnect route Ontzorging verschuiven de gemeente IT-taken naar PinkRoccade. Hierdoor krijgt je gemeente lucht en ruimte om te focussen op meer en beter gebruik van de gegevens en verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Dat is uiteindelijk waarvoor je het doet.

Met de Route Privacy & Security speelt je gemeente in op verschillende ontwikkelingen door geautomatiseerd persoonsgegevens vast te leggen en te ontsluiten. De gemeentelijke gegevensuitwisseling wordt de komende jaren complexer. Daarom staat iConnect voor werkende koppelingen en gegevensuitwisseling, onafhankelijk van gegevens, standaarden en technologie die daarvoor nodig zijn. Tegelijkertijd nemen de eisen en richtlijnen rondom privacy en AVG toe. En moet de security van het geheel aan gemeentelijke gegevensuitwisseling moet om kunnen gaan met toenemende dreiging van datalekken en digitale criminaliteit. Natuurlijk volledig conform de AVG verwerkingen van persoonsgegevens.

Webinar iConnect ready in 3 routes én speciaal API Management aanbod
26 november geven we weer een iConnect webinar. Deze keer leggen we graag de 3 routes binnen iConnect uit, de Haal Centraal upgrade en het hierbij behorende speciale aanbod. Meld je hier aan!

Wij gaan graag met jouw gemeente aan de slag!
Neem contact op met je Accountmanager voor een iConnect pitch voor jouw gemeente! Of vraag hier de offerte aan voor één of meerdere routes.

Harald Steinmeijer | 06 295 259 24 of Harald.Steinmeijer@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png