Direct naar de content
icon search white
29 oktober 2020 - Nieuws

Haal Centraal-upgrade met iConnect

iConnect is het nieuwe platform van PinkRoccade Informatievoorziening. Een platform dat de producten Makelaarsuite en CLIQ samenbrengt in de Pink Private Cloud. Met iConnect kunnen we de behoefte aan nieuwe API-standaarden invullen. Als eerste gaan we aan de slag met de Haal Centraal API’s voor persoons-, adres- en bedrijfsgegevens.

En deze iConnect-upgrade krijg je als speciaal aanbod zonder jaarlijkse meerkosten!

Upgrade zonder structurele meerkosten
iConnect staat voor gegevensuitwisseling in alle standaarden. Omdat je gemeente de ontsluiting van basisgegevens via de StUF standaard al afneemt, doen we je graag een speciaal aanbod! Met dit aanbod kan jouw gemeente het tempo in de adoptie van Common Ground-standaarden en innovatie met nieuwe API’s vergroten. Zonder jaarlijkse meerkosten te implementeren als iConnect-upgrade. Voor de eerste 3 afnemers / apps investeer je alleen in de implementatiekosten. Waarbij PinkRoccade het technisch beheer verzorgt van deze SaaS-oplossing in de Pink Private Cloud. Ook in beheerlast krijgt je gemeente dus kosteloos deze upgrade.

Haal Centraal-standaarden
Haal Centraal biedt API-standaarden voor het bevragen van basisgegevens. De BRP Bevragen API en de BAG Bevragen API zijn dit jaar vastgesteld. Aan de HR Bevragen wordt op het moment gewerkt. Door iConnect laagdrempelig te upgraden en deze standaarden te implementeren rol je de eerste Common Ground API’s uit in je gemeentelijk IT-landschap.

Gefaseerde transitie naar Common Ground
Nog niet alle centrale landelijke bronnen als de RvIG voor BRP-gegevens zijn technisch en juridisch gereed om via API’s door gemeentelijke bevraagd te worden. Dit terwijl je gemeente wel graag stappen wil zetten richting Common Ground. Om niet stil te staan en nu al processen en dienstverlening beter te kunnen ondersteunen met de nieuwe API-standaarden maakt iConnect indien nodig tijdelijk gebruik van het iConnect Gegevensmagazijn als bron.

Op het moment dat de centrale, landelijke bron hier klaar voor is, kan hier zonder dat de afnemer hier iets voor hoeft te doen naar overgeschakeld worden. Dit biedt je gemeente een toekomstvaste oplossing en een eerste stap op weg naar Common Ground. Met een gecontroleerd transitiescenario dat reeds door meerdere grote gemeenten in Nederland ingezet wordt als eerste stap in de Common Ground.

Gegevensautorisatie staat centraal bij gebruik van privacygevoelige gegevens
Vanwege de AVG en privacy- en doelbindingsvereisten is gegevensautorisatie van cruciaal belang. iConnect stelt je gemeente in staat om API’s met privacygevoelige gegevens altijd te configureren met de juiste gegevensautorisatie. Hierdoor ontvangen afnemende applicaties, apps en de gebruikers hiervan alleen persoonsgegevens met de juiste wettelijke doelbinding conform een gemeentelijke taak en worden datalekken voorkomen.

Donderdag 26 november geven we een nieuw webinar waarin we dit speciale aanbod verder uitleggen. Net zoals de 3 routes binnen iConnect. Meld je hier aan!

Direct met Haal Centraal aan de slag? Neem dan contact met ons op!
De komende periode ontvangt elke gemeente een speciaal aanbod om iConnect te upgraden met de Haal Centraal API’s, zonder jaarlijkse meerkosten.

Ben je geïnteresseerd om hier direct al mee aan de slag te gaan? Geef dit dan hier aan! Of neem contact op met je Accountmanager voor een iConnect pitch voor jouw gemeente!

Harald Steinmeijer | 06 295 259 24 of Harald.Steinmeijer@PinkRoccade.nl
Thomas van Son | 06 295 282 10 of Thomas.vanSon@PinkRoccade.nl

Deel via:

‘Stapsgewijs en op je eigen tempo de gemeentelijke integratie verbeteren én aan kunnen sluiten op Common Ground. Dat is ons gezamenlijke doel.’

Thibault Kroonen, Product Manager Informatievoorziening
Pink_Roccade_Thibault_Kroonen_2685 vrij website.png