Direct naar de content
icon search white
28 februari 2019 - Blogs

Niet-Authentieke Objecten beheren in Makelaarsuite

Is het in jouw gemeente ook zo lastig om goed grip te krijgen op objecten die niet geleverd worden door één van de basisregistraties? Dan is de module Niet-Authentieke Objecten (NAO) binnen Makelaarsuite de mogelijkheid om hierin stappen vooruit te gaan maken.

Doel module NAO
Binnen Makelaarsuite is de module NAO beschikbaar om centraal beheer uit te voeren van objecten die niet vanuit één van de basisregistraties (BAG, GBA en HR) beschikbaar zijn. Het gaat om basisgegevens die in meerdere domeinen/taakvelden van belang zijn en dus meervoudig gebruikt worden in de gemeentelijke organisatie. Om te voorkomen dat de diverse afdelingen deze gegevens los van elkaar gaan bijhouden in eigen applicaties of bestanden en niet op de hoogte zijn van elders doorgevoerde mutaties, is deze module ontwikkeld voor het centrale beheer hiervan.

De module NAO sluit wat betreft distributie en raadplegen van de gegevens naadloos aan bij de reguliere functionaliteit van Makelaarsuite.

NAO figuur NB feb..jpg

 

Voorbeelden van te beheren niet-authentieke objecten
- Organisaties die niet in het handelsregister voorkomen en belastingplichtig zijn of betrokken bij een zaak, zoals: stille maatschappen zonder onderneming, informele verenigingen, eenmanszaken met activiteiten die volgens het Handelsregister niet gelden als onderneming, buitenlandse rechtsvormen zonder vestiging in Nederland, lokale kerken, justitiële instellingen.
- Registreren van speciale bedrijfsvormen zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast.
- Buitenlandse personen die belastingplichtig zijn of waarvoor een zaak gestart moet worden.
- BAG plus gegevens, trafostations, zendmasten, sportcomplexterreinen, kunstobjecten, etc. (geometrie is inbegrepen via selecteren op kaart).

De voorbeelden blijven toenemen naarmate de gemeente meer objecten onderkent die van belang zijn.

Extra functionaliteit
Behalve de basisfunctionaliteit voor het beheer van deze NAO-objecten is een aantal handige extra’s beschikbaar in deze module:
- Beheer van plusgegevens bij authentieke objecten: bijvoorbeeld het beheer van correspondentieadressen of van zaaknamen (bij NNP’s)
- Poortwachterfunctionaliteit die het aanleveren van niet authentieke data signaleert waardoor je de mogelijke vervuiling meteen zichtbaar hebt.

Implementatieproces bij de module NAO
Onderdeel van de implementatie van NAO is een dag op locatie waarin uitgebreid wordt in gegaan op de mogelijkheden van deze module, en de keuzes die bij het beheer van niet-authentieke objecten gemaakt kunnen worden. Zo heb je na implementatie optimaal grip op niet alleen de basisgegevens, maar ook op de NAO-objecten binnen jullie gemeente.

Regiosessies met gebruikers
We plannen binnenkort samen met NAO-klanten enkele sessies in de regio om ervaringen, wensen en ontwikkelingen van deze module door te spreken. Heb je interesse om hierbij aanwezig te zijn? Meld je aan door te mailen naar Bart.Flipse@PinkRoccade.nl.

Neem gerust contact met mij op
Ben je benieuwd wat NAO voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan gerust contact met mij op via 06 295 250 31 of Bart.Flipse@pinkroccade.nl. Wil je een offerte ontvangen voor NAO, neem dan contact op met je accountmanager.

Bart Flipse, 
Gemeenteadviseur/ Projectleider PinkRoccade Informatievoorziening

Deel via: