Direct naar de content
icon search white
Onze expertise

Publiekszaken

Inwoners zullen ook in de toekomst afhankelijk blijven van gemeenten als het gaat om publieke dienstverlening. Dat die afhankelijkheid een heel andere vorm krijgt, is evident. De burger komt steeds meer centraal te staan en gemeenten krijgen veel meer een regisserende of faciliterende dan een uitvoerende rol. Het gros van de dienstverlening zal digitaal worden afgehandeld; de balie blijft er slechts voor uitzonderlijke gevallen. 

Burgerzaken

Met de nieuwe iBurgerzaken apps van PinkRoccade Local Government wordt tegemoet gekomen aan de volgende eisen; digitale dienstverlening, 24x7, vanaf elk gewenst apparaat en elke locatie. Meer dan 100 gemeenten [red. juli 2016] kiezen al voor selfservice voor en door burgers en bedrijven.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is meer dan het ‘traditionele’ procesgericht werken. Het vereist goede en toegankelijke informatie om te komen tot een totaalbeeld van de klant, een kanaalonafhankelijke, uniforme werkwijze en een afstemming van processen waar dat nodig is om een samenhang tussen zaken in beeld te kunnen brengen.

Begraafplaatsadministratie

De verwachting is dat we eind Q1 2017 met de eerste kwartiermakers een pilot starten. Met daarin alle functionaliteit die nodig is om de begraafplaatsadministratie te kunnen beheren.

‘Digitale dienstverlening van de overheid moet uitmuntend zijn, ónze oplossingen moeten het beste voorbeeld geven.’

Jurriaan Piek, Directeur Publiekszaken
Jurriaan Piek

Ik help je graag verder

+31 (0)6 4609 1384