Direct naar de content
icon search white
CiVision Middelen

Overheidsvordering

Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid in Nederland om door de overheid direct geld te vorderen van een bankrekening via een Overheidsvordering. Banken dienen op grond van de Invorderingswet medewerking te verlenen aan de Overheidsvordering.

Deze regeling kan door verschillende overheden worden gebruikt om vorderingen (zoals belastingschulden) te innen, wanneer de belastingschuldige ondanks eerdere invorderingsinspanningen (aanmaningen, dwangbevelen) nalaat om de schuld te betalen.

De overheidsvordering is in grote lijnen vergelijkbaar met een automatische incasso, maar wijkt af op een aantal punten:

  • Mogelijk, zonder geldig mandaat
  • Slechts beperkte bedragen direct incasseerbaar
  • Niet mogelijk om te storneren door betalende partij
  • Dient plaats te vinden op een aparte betaalrekening, waar geen regulier bankverkeer op plaatsvindt

Wil jij hiermee aan de slag?
Om de Overheidsvordering te ondersteunen, is voor Civision Innen/Middelen een apart betaalformaat gecreëerd, gebaseerd op het bekende SEPA Direct Debit formaat (pain.008.001.02). Om een overheidsvordering uit te kunnen voeren is er aanvullende inrichting benodigd.

Het proces om vervolgens een overheidsvordering uit te voeren, is vrijwel gelijk aan dat van het aanleggen van een regulier incassoschema en het uitvoeren van een automatische incassorun.

Meer informatie over deze dienstverlening?
Neem contact op met Harriët van Gent.

Deel via:

‘Mijn doel is jou te overtuigen dat jouw bedrijfsvoering activiteiten 60% efficiënter kunnen.’

Harriet van Gent, Sales Manager
PinkRoccade_0878.png (1)

Ik help je graag verder

+31 6 4609 1366