Direct naar de content
icon search white
CiVision Innen

Centraal Factureren

Met de oplossing ‘Centraal Factureren binnen CiVision Innen’ wordt voorzien in de behoefte om facturen binnen CiVision Innen te vervaardigen. De factuur kan direct binnen Innen worden vastgelegd of binnen Innen worden gegenereerd op basis van een externe aanlevering met gegevens uit een andere taakspecifieke applicatie. Hierdoor is het mogelijk om naast de vorderingen ook de bijbehorende facturen samen vanuit één centrale administratie te beheren.

Uitgangspunten binnen de gemeentelijke administratie worden feiten, verzameld voor het vervaardigen van aanslagbiljetten en facturen van respectievelijk belastingen en niet belastinggerelateerde vorderingen. De module ‘Centraal factureren binnen Innen’ is gericht op het vervaardigen van aanslagbiljetten en facturen welke niet middels CiVision Belastingen worden gegenereerd. De vakafdeling levert de externe gegevens aan vanuit de (externe) applicatie. Na het inlezen vindt de facturatie (vervaardigen van aanslagbiljetten) en de invordering vanuit CiVision Innen plaats. De financiële verantwoording vindt uiteraard plaats in jouw financiële administratie.

De voordelen voor jou.
Gegevens hoef je maar één keer in te voeren bij het genereren van een factuur, om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Na het aanmaken van een factuur vindt er direct een vorderingenboeking plaats bij Centraal Factureren. Er is sprake van een eenduidige opmaak van de uitgaande factuur.

Je maakt gebruik van gekoppelde gegevens vanuit jouw distributiecomponent (Makelaarsuite) en beschikt over actuele informatie van niet-natuurlijke en natuurlijke personen. Dit optimaliseert de kwaliteit van je gegevens.

Alle (publiekrechtelijke) vorderingen zijn bij elkaar geadministreerd. Deurwaarders hebben een integraal beeld van de openstaande vorderingen en dit voorkomt misverstanden en dubbele aanmaanprocedures, dit zorgt weer voor een snellere afwikkeling van voorbereidende werkzaamheden, wat resulteert in tijdsbesparing.

Je profiteert maximaal van de beschikbare functionaliteit voor debiteurenbeheer in CiVision Innen; bijvoorbeeld (dwang)invordering en automatische incasso.

Met één bankrekening heb je optimaal zicht op de inkomende betalingen. De zogenaamde dagafschriften hoeft u maar één keer te verwerken en worden automatisch gematcht in CiVision Innen, dit scheelt veel handmatig administratief werk.

De opslag van facturen is gevestigd op één plek in jouw DMS, dit geeft overzicht. Ook is er de mogelijkheid om een bestand in te lezen en zo handmatige invoer verder te beperken en er is de mogelijkheid voor termijnfacturen voor al uw abonnementen en contracten (bijvoorbeeld marktgeld/havengelden).

Deel via:

Meer lezen over de functionaliteiten van Centraal Factureren?

In de volledige klantcase gaan we in op het proces, de samenwerking en de oplossing.

‘Mijn doel is jou te overtuigen dat jouw bedrijfsvoering activiteiten 60% efficiënter kunnen.’

Harriet van Gent, Sales Manager
PinkRoccade_0878.png (1)

Ik help je graag verder

+31 6 4609 1366